Gabinet psychologiczny

Ewy Majerowicz

 
 
 

Pomoc psychologiczna dla osób dorosłych, to wsparcie w zrozumieniu siebie, swoich zachowań; pomoc w poszukiwaniu satysfakcji z życia osobistego, w tym również rodzinnego i zawodowego; pomoc w budowaniu kompetencji społecznych poprzez naukę sposobów budowania i podtrzymywania stabilnych i satysfakcjonujących związków z bliskimi ludźmi; pomoc w zmianie funkcjonowania, zaprzestania powtarzania pewnych schematów zachowań; pomoc w redukcji negatywnego napięcia, spowodowanego uczuciem niepokoju, lęku, smutku, czy pustki; wsparcie w przeżywaniu trudności; pomoc w radzeniu sobie z sytuacjami traumatycznymi; pomoc w zmianie postrzegania siebie, w budowaniu poczucia własnej wartości; jak również pomoc w przezwyciężaniu trudności w życiu seksualnym.

Żyjemy w stałych przebraniach, maskach, świecie symboli. Zawsze słowo i czyn znaczą coś więcej niż nasza świadoma intencja.

                                                                                                                                    Zygmunt Freud

Nie ma etapu rozwoju, na którym człowiek istniałby poza sferą relacji międzyludzkich.

                                                                                                                      Harry Stack Sullivan

Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży to pomoc w zrozumieniu i przezwyciężeniu trudności w relacjach z rodzicami; pomoc w przezwyciężeniu trudności w relacjach z rówieśnikami; nauka radzenia sobie z negatywnymi emocjami: niepokój, smutek, poczucie osamotnienia, złość; pomoc w przezwyciężaniu lęków; pomoc w zmianie zachowania np. agresja, wycofanie społeczne; jak również pomoc w korygowaniu nieprawidłowych zachowań seksualnych.